België  

Alles over Biechten.be

Hoe werkt Biechten.be?
Je surft naar www.biechten.be, je geeft in het invoerveld je zonde op en je klikt op de knop die aanduid welk type zonde het is (gewone zonde of doodzone). Op de resultaatpagina kom je te weten hoeveel 'Wees gegroetjes' en hoeveel 'Onze vaders' je moet bidden om mogelijke vergiffenis over je zonden te krijgen. Mochten deze gebeden in jouw godsdienst niet gebruikt worden, gelieve deze te vervangen door gelijkaardige gebeden. Deze aantallen worden bepaald door een algoritme dat rekening houdt met de ernst van de zonde, het aantal zonden dat je al begaan hebt, de wil van je God en de stand van de planeten. Een foutmarge is mogelijk.

Waarom is deze website opgezet
In de huidige Westerse maatschappij hebben mensen steeds minder tijd om stil te staan bij hun doen en laten. Steeds minder mensen gaan naar hun kerk. Deze website wilt het mensen mogelijk maken om op elk moment van de dag stil te staan bij de fouten die ze gemaakt hebben in hun leven of de schade die ze aan anderen hebben toegebracht. Ze kunnen deze website dan ook permanent van thuis of vanop hun werk bezoeken.

Is Biechten.be opgezet in samenwerking met de Kerk, een bepaalde godsdienst of een pastoor?
Neen.

Kunnen mijn zonden door online biechten via deze website vergeven worden?
Online biechten moet je zien als een biechtmethode waar je je rechtstreeks tot jouw God wend. Het is afhankelijk van je type godsdienst of dit toegelaten is of niet. Volgens de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie van de katholieke Kerk zal het nooit toegelaten worden om online te biechten. In andere godsdiensten, waar biechten rechtstreeks tot God wel toegelaten is, zou dit na interpretatie als een geldige manier van biechten aanzien kunnen worden.

Worden de opgegeven zonden ergens bijgehouden?
Neen. Dit blijft tussen jou en je God.

Werd deze website gemaakt in samenwerking met Google?
Neen. Google heeft als één van de meest gebruikte websites ter wereld een heel gebruiksvriendelijke en vertrouwde interface. Biechten.be wilt de bezoeker onmiddellijk gerust stellen door ze in deze vertrouwde omgeving te verwelkomen. Daarom werd gekozen om de website zo veel mogelijk op de website van Google te laten lijken. Het gebruik van de manier van werken van Google door deze website is wettelijk toegestaan door de uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur zoals beschreven in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 25 §1 punt 6.

Hoe kan ik in contact treden met de makers van deze site?
Dit kan per e-mail naar biechten@pieter.be. We doen er alles aan om relevante e-mails binnen de 24 uur te beantwoorden.

Hoe correct is deze website en de informatie die ze bevat?
De makers van de website doen er alles aan om deze website met de meest correcte informatie te voorzien. Mocht je aanstoot nemen aan de informatie op deze site, gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. Dit is nooit de bedoeling geweest. Het gebruik van deze website en de informatie dat ze bevat is volledig op eigen risico. De makers van deze website kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten hierin.